Download

Ultimele versiuni ale aplicației ( în format war, de pus în Tomcat )Librării externe

mbx.zip ( ~ 32 MB ) Versiune: Data lansării:
Conține toate librăriile necesare funcționării aplicației Webgest.

Varianta "all inclusive"

Este un pachet din care se poate instala întreaga aplicație, inclusiv serverul Tomcat gata configurat. Pe mașina pe care se instalează trebuie să existe deja Java și MySQL/MariaDb.
- varianta folder de copiat
webgestArh.zip ( ~ 46 MB ) Versiune: Data lansării:
Se dezarhivează în locația dorită (de ex. user home). Se pornește serverul Tomcat (startup.sh din tomcat/bin).
- varianta installer
webgest.zip ( ~ 48 MB ) Versiune: Data lansării:
Se dezarhivează și se pornește instalarea cu install.sh (sau bat). Se pornește serverul Tomcat. Acest mod poate crea scurtături pe desktop și pornire automată (în Startup Applications).

Extensii opționale

Spre deosebire de celelalte componente, care se instalează sub serverul Tomcat, acestea se instalează în sistemul de fișiere local, al clientului. Sunt necesare doar pentru calculatoarele la care sunt conectate case de marcat sau token-uri cu certificate digitale pentru semnături electronice.
webgest_local - folder de copiat
webgest_local.zip ( ~ 18 MB ) Versiune: Data lansării:
Se dezarhivează în locația dorită (de ex. user home). Se pornește cu startWebServerLocal (sh sau bat).

Module separate

Aceste aplicații pot fi folosite independent de Webgest sau interconectate cu acesta. Și instalarea sau actualizarea lor se face separat. Dacă ele se utilizează ca aplicații de sine stătătoare este suficient să se instaleze varianta minimală a librăriilor externe - mbx (de dimensiune mult mai mică).
Personal - salarii
websal.zip ( ~ 400 KB ) Versiune: Data lansării:
dategen_ws.zip ( ~ 5 KB ) Versiune: Data lansării:
Sunt date generale folosite la salarii, valabile pentru toate firmele: sărbători legale, obligații fiscale și procente dări, salariu minim, mediu etc.
Parc auto/utilaje
webroad.zip ( ~ 150 KB ) Versiune: Data lansării:
Rețetar
retete.zip ( ~ 150 KB ) Versiune: Data lansării: